Biblioteca di Lonigo

Orario:

Wed 24 May Chiusa
Thu 25 May 10:00 - 12:00
14:30 - 19:00
Fri 26 May 14:30 - 19:00
Sat 27 May 09:00 - 12:30
Sun 28 May Chiusa
Mon 29 May 10:00 - 12:00
14:30 - 19:00
Tue 30 May 14:30 - 19:00